Tillbehör

Såväl infällda draghandtag som påmonterade handtag av stång- eller bågtyp kan användas. Lämpliga lås är lås med smal profil avsedda för aluminiumdörrar. Slide-systemet är uppbyggt av aluminiumprofiler som kännetecknas av en smal, 25mm hög ramprofil. Profilen används för att tillverka fasta moduler som passar perfekt för inomhusfönster. Om flera moduler monteras i rad är anslutningen mellan moduler 50mm bred.

Skiljeväggar av alu-profiler – Galleri